Monitor Polski

M.P.2017.316

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 25/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Jaskulski Tadeusz Stanisław, 2. Matysiak Kazimierz Jacek, 3. Pokorski Andrzej, 4. Samek Felicja Faustyna, 5. Sobczyk Garret Eugene, 6. Wilgucka-Hoppe Jolanta Elżbieta.