Monitor Polski

M.P.2017.315

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 24/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bargieł Janusz, 2. Bednorz Aleksandra Teresa, 3. Brańka Piotr Józef, 4. Bzura Henryka, 5. Chłopek Aleksander, 6. Duda Jolanta Maria, 7. Dziedzic Józef, 8. Fostowicz-Zahorski Andrzej Jan, 9. Gołdynia Grzegorz Władysław, 10. Gołdynia Jadwiga, 11. Grajcarek Kazimierz, 12. Gwiżdż Adam Jan, 13. Horak Stefania, 14. Machowiak Aleksandra Honorata, 15. Pawlik Adam, 16. Pawlik Magdalena, 17. Pierzchalski Wacław Roman, 18. Polak Edward Michał, 19. Smolczewski Tadeusz Kazimierz, 20. Szafrańska Teresa, 21. Świtoń Piotr Kazimierz, 22. Witkowicki Janusz Witold, 23. Zarzycki Stanisław,

pośmiertnie

24. Fajkis Karol Jan, 25. Frączek Jan, 26. Machowiak Mieczysław, 27. Maciński Kazimierz.