Monitor Polski

M.P.2017.314

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 23/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Gawlikowski Maciej, 2. Milnikel Marco, 3. Stefański Jan Kazimierz, 4. Szczepański Tomasz, 5. Wawrowski Jerzy Marek, 6. Wielechowska Melania Julia, 7. Wilczyński Grzegorz Władysław, 8. Wilk Kazimierz Czesław, 9. Wójcik Piotr Wojciech, 10. Zapałowski Andrzej Tomasz,

pośmiertnie

11. Gęsicki Wiesław Stanisław, 12. Goryszewska Jadwiga, 13. Mazurkiewicz Stanisław Jan, 14. Milnikel Aleksandra Barbara, 15. Pacuła Elżbieta Helena, 16. Wojciechowski Ryszard Feliks.