Monitor Polski

M.P.2017.306

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 18/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Strzeszewska Anna Maria,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. ks. Gargasewicz Jan, 3. ks. Pryszczewski Jan, 4. ks. Róg Wenancjusz Walerian, 5. ks. Wermiński Bogusław Feliks,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju państwowego systemu ratownictwa medycznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Ciechan Alicja Grażyna, 7. Więch Ewa Wanda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Zepchła Marian Stanisław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz konserwacji zabytków:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Boba-Dyga Bożena Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Klyszcz Bożena Maria, 11. Sawicki Marek Stanisław, 12. Stec Józef Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Tymcik Ewa Izabela,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Seweryn Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Myszkowski Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Knapik Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Zurzycki Witold,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Bartuś Stanisław, 19. Patrzyk Piotr,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kieloch Maria, 21. Łysakowski Leszek Arkadiusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Czarski Michał, 23. Morgiewicz Wacław, 24. Rutkowski Dariusz Maciej, 25. Staliś Joanna, 26. Tomal Irena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Dzitkowski Adam, 28. Has Krystyna Maria, 29. Mirynowski Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Końca Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Banaszek Zofia, 32. Fiłoniuk Jerzy,

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy historycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Wołkowski-Wolski Marian Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Aleksandrowicz-Bukin Maria Irena, 35. Krzysztoporska-Czamecka Elżbieta Maria, 36. Pacuska Zofia Teresa, 37. Władyczański Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upowszechnianiu muzyki, za osiągnięcia artystyczne:

38. Ciesielski Dariusz, 39. Łosakiewicz-Marcyniak Olga, 40. Zawadzki Michał,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci historycznej

41. Kijuc Grażyna,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

42. Mitlejner Rafał,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz środowiska kombatantów oraz utrwalanie prawdy historycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Sadowski Robert Jerzy,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Nadolski Mariusz Piotr, 45. Pytlik Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Mitko Robert Krzysztof, 47. Sieprawska Danuta Anna,

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Szota Zofia,

za zasługi w pielęgnowaniu miejsc pamięci narodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Liszczyk Damian Marek,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Rokus Maciej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Biegaj Tomasz, 52. Ciesielski Maciej,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

53. Kupaj Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

54. Kuźnicka-Tylenda Lucjana,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz transportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Stencel Roman Józef.