Monitor Polski

M.P.2017.300

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 11/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Nykiel Stanisława Aniela, 2. Paszkiewicz Salwiusz Zbigniew,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w upamiętnianiu najnowszej historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kalinowski Szczepan Stanisław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Głuszek Stanisław, 5. Juraś Jolanta Wanda, 6. Mirgos Jerzy Tomasz, 7. Pawlik Edward, 8. Pietrzak Jerzy Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Cichoń Adrian Józef, 10. Dobrzyński Czesław Lech,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Janiak Marcin Bartłomiej,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Moch Sławomir Stanisław, 13. Szańkowski Stefan Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Czyżak Robert,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz utrwalania pamięci historycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kossowski Maciej Dariusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Kiełbasa Krystian, 17. Markowski Adam, 18. Nikodemowicz Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Nieroda Robert,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Ferenc Mariusz,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Nowaczyk Tomasz, 22. Lechna Sławomir Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Górny Dominik Michał,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Małecki Damian.