Monitor Polski

M.P.2017.298

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 5/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Dyner Jan Józef, 2. Jackowski Włodzimierz Jerzy, 3. Kacprzak Zdzisław, 4. Kapica Krzysztof, 5. Michalczyk Kazimierz Jan, 6. Pierzchała Janusz Artur, 7. Richter Emilian Piotr, 8. Seibold Lothar Wolfgang, 9. Stawiarski Józef, 10. Szepietowski Janusz Kazimierz.