Monitor Polski

M.P.2017.296

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 2/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Burak-Zieliński Paweł Stanisław, 2. Ciszewski Wojciech Krzysztof, 3. Dolecki Tomasz Paweł, 4. Gawkowski Tadeusz, 5. Górski Eugeniusz Tomasz, 6. Heynar-Skowrońska Wanda Ewa, 7. Horban Hanna Irena, 8. Horban Irena Wiesława, 9. Jaworowski Dariusz Krzysztof, 10. Juzwa Jacek Maria, 11. Kondratowicz Mirosława, 12. Lach Zbigniew Ignacy, 13. Maszkiewicz Zdzisław, 14. Ossowski Kazimierz Przemysław, 15. Piątkowski Tomasz Stanisław, 16. Tarasiński Tadeusz Feliks, 17. Wróbel Paweł Waldemar,

pośmiertnie

18. Kojer Barbara Antonina.