Monitor Polski

M.P.2017.154

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 600/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Energii

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju energetyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Szygenda Waldemar,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli roślin i nasiennictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Warzecha Roman, 3. Zimny Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Budzianowski Grzegorz, 5. Kamiński Piotr, 6. Łapiński Bogusław Andrzej, 7. Mikołajczyk Katarzyna, 8. Nowacki Wojciech, 9. Nowakowski Mirosław Stanisław, 10. Orłowska-Job Wanda, 11. Stopyra Piotr, 12. Wawer Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Cygert Henryk Józef, 14. Oleszczuk Sylwia, 15. Przewodowski Włodzimierz Grzegorz, 16. Śliwka Jadwiga Anna, 17. Werwińska Krystyna,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Okoń Krystyna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu wędkarskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Budziak Wiesław, 20. Mierzejewski Arkadiusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Barczak Jacek Antoni, 22. Gładysz Andrzej, 23. Góras Sylwester Piotr, 24. Kalinowski Artur Kazimierz, 25. Kamiński Krzysztof Piotr, 26. Kozłowski Marek, 27. Lurka Jacek, 28. Wietecki Andrzej Feliks,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Goska Józef,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Strawiński Stefan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Stepska-Kot Elżbieta Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Rzankowska Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Kołacz Jan,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Królikowski Lech Wojciech, 35. Niewiadomski Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Lenarczyk Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Górska Anna,

za zasługi w popularyzowaniu historii i kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Ledóchowski Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa i upowszechniania kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Rogalska Barbara Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Czubaszek Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

41. Bogiel Teresa Maria, 42. Piątkiewicz Paweł Juliusz, 43. Sielicki Przemysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki

44. Kałłaur Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Świetlik Mirosław Jerzy, 46. Wincewicz Mirosław Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Dziekońska Ewa Wiktoria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Golińska Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Brańczyk Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

50. Męcik-Kronenberg Tomasz Jerzy,

za zasługi dla kultury polskiej, za wkład w rozwój edukacji

51. Zawadzki Witold,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Wójcik Tomasz Dariusz,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Jankowski Dariusz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Buda Zbigniew, 55. Kabacinski Michał Alfred, 56. Pieczyński Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Gerszendorf Mieczysław, 58. Lipiecki Krzysztof Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

59. Pawlak Halina,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

60. Stasik Bolesław Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

61. Jędrzejak Włodzimierz Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

62. Kosowski Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

63. Szubert Rafał.