Monitor Polski

M.P.2017.143

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 577/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 grudnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamczyk Andrzej, 2. Andrzejewska Agnieszka, 3. Andrzejewska Krystyna Marianna, 4. Andrzejewski Leszek, 5. Badaszczuk Eugeniusz, 6. Biały Małgorzata, 7. Bodziuch Ryszard, 8. Bujak Franciszek, 9. Cichy Andrzej, 10. Dauksza Maria Joanna, 11. Dziura Julian, 12. ks. Falkowski Stanisław, 13. Gaczewski Leszek Edmund, 14. Gębura Krzysztof, 15. Głębicki Zbigniew, 16. Jastrzębski Stanisław, 17. Kąkol Henryk, 18. Kowalczyk Krystyna Anna, 19. Madej Jan, 20. Marcola Emilian, 21. Nowak Henryk, 22. Ostrokólski Ireneusz Maria, 23. Perka Stanisław Feliks, 24. Prokopiak Antoni Marian, 25. Rosochacki Leszek Piotr, 26. Ruchlicki Wiesław, 27. Szymajda Janina Stanisława, 28. Turska Ewa, 29. Wołowicz Marianna, 30. Zaborowski Ryszard, 31. Żukowski Henryk,

pośmiertnie

32. Dąbrowski Stanisław Zbigniew, 33. Kister Marian Jan.