Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.142

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 574/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:
za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. ppłk Dynek Mariusz,

za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

2. mł. chor. Cieloch Jarosław, 3. ppłk Jatczak Tomasz Jan, 4. mjr Jędrzejczak Krzysztof Marian, 5. ppłk Lewiński Grzegorz Walenty, 6. st. chor. szt. Obara Piotr Zbigniew, 7. kpt. Szubert Radosław.