Monitor Polski

M.P.2017.131

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 556/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o dziejach oręża polskiego i popularyzowaniu historii odznaczeni zostają
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borkowski Jacek Karol, 2. Chyra Andrzej Konrad, 3. Dutkiewicz Łukasz Mikołaj, 4. Gniewek Marek Jan, 5. Jarząbek Łukasz Zbigniew, 6. Mechliński Maciej Jakub, 7. Michałowski Marek Józef, 8. Nowicki Jerzy Sławomir, 9. Poźniak Krzysztof Jan, 10. Prokopiak Michał Wojciech, 11. Pukos Sławomir, 12. Stępnikowski Andrzej Wojciech, 13. Uszyński Adam, 14. Zawada Piotr Krzysztof, 15. Zubek Waldemar, 16. Żochowski Marcin Krzysztof.