Monitor Polski

M.P.2017.128

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 552/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Cholewa Aleksander, 2. Dąbrowska Agnieszka Ewa, 3. Dąbrowska Danuta Halina, 4. Dobrzyński Leszek, 5. Domański Ludomir, 6. Fenrych Przemysław Tadeusz, 7. Foterek Dariusz Mariusz, 8. Kalemba Józef Marian, 9. Kaźmierczuk Roman, 10. Kniaź Mieczysław, 11. Korolewicz Jerzy Stanisław, 12. Król Ryszard, 13. Leśniewski Wojciech Maciej, 14. Mikołajczak Jan, 15. Olczak Jan Antoni, 16. Ostrouch Jerzy, 17. Płoński Stanisław, 18. Schroeter Horst Paweł, 19. Sobczyńska-Olszewska Emilia Magdalena, 20. Sosnowski Henryk, 21. Szajko Wiesław, 22. Śnieg Ryszard, 23. Wojciechowicz Olgierd, 24. Zabłocki Stanisław, 25. Zalewski Wiesław Piotr,

pośmiertnie

26. Jania Piotr Paweł, 27. Janusz Stanisław, 28. Kamać Stanisław.