Monitor Polski

M.P.2017.127

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 551/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Andrzejczak Andrzej Jan, 2. Bednorz Klemens Albert, 3. Bzura Waldemar, 4. ks. Czernecki Bernard Józef, 5. Dziubek Marek Józef, 6. Gąsiorowski Franciszek, 7. Grzenia Tadeusz Marian, 8. Jasiński Marian, 9. Kańtor Mirosław, 10. Konieczko Janusz Stanisław, 11. Kowalczyk Magdalena, 12. Kowolik Stanisław Karol, 13. Lewoc Leszek, 14. Marek Aleksander, 15. Moskała Jerzy, 16. Nowaczyk Piotr Franciszek, 17. Osiak Wioleta Maria, 18. Pękalski Tomasz Marek, 19. Pluta Jan, 20. Polok Antoni Krystian, 21. Pyplok Damian Ryszard, 22. Rzepa Tadeusz, 23. Siedlecki Bolesław Antoni, 24. Stankiewicz Witold, 25. Szczygieł Edward, 26. ks. Szema Bronisław Antoni, 27. Świtoń Dorota Anna, 28. ks. Umański Ryszard, 29. Wilk Tadeusz Zygmunt, 30. Żurowski Jan,

pośmiertnie

31. Kaczmarczyk Błażej Józef, 32. Sobczyński Leopold Romuald, 33. Świtoń Kazimierz.