Monitor Polski

M.P.2017.120

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 546/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczone zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Baranowska Teresa, 2. Bielańska Wiesława Marianna, 3. Bobrowska-Woźniak Aniela Róża, 4. Chmieleńska Krystyna, 5. Cichowska Barbara Maria, 6. Dąbrowska Maria Krystyna, 7. Duda-Gwiazda Joanna Beata, 8. Gościej Janina Jolanta, 9. Grygorczyk Wiesława Maria, 10. Janeczko Maria Krystyna, 11. Jankulowska Maria Bolesława, 12. Jelonek Janina, 13. Morgaś Halina Janina, 14. Najnigier Grażyna Aniela, 15. Natora-Macierewicz Hanna Jadwiga, 16. Nikodem Walentyna Józefa, 17. Orłowska-Szeremietiew Izabela Anna, 18. Przekupień Anna Aniela, 19. Rehorowska Maria Katarzyna, 20. Rejmer Wiesława Bożena, 21. Sadowniczyk Elżbieta Barbara, 22. Sobieraj Stanisława Kazimiera, 23. Steckiewicz Teresa Aniela, 24. Świerczyńska Barbara Anna, 25. Woszczyk Elżbieta Weronika,

pośmiertnie

26. Zając Janina.