Monitor Polski

M.P.2016.1221

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 497/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Okulska Maria, 2. Szumowska Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bania Elżbieta, 4. Krupa Zdzisława Mirosława, 5. Kusaj Marian, 6. Maciejewska Jolanta Danuta, 7. Pacholik Krystyna.