Monitor Polski

M.P.2016.1216

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 490/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. ks. Olszewski Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Broniec Jadwiga s. Hieronima, 3. Placha Józef.