Nadanie odznaczeń. - M.P.2016.1080 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1080

Akt indywidualny
Wersja od: 9 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 463/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Głowacki Piotr Stanisław, 2. Mąkolski Krzysztof Tadeusz, 3. Stefaniak Krzysztof,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bieniaszewski Leszek, 5. Dębska-Ślizień Maria Alicja, 6. Dudziak Maria Elżbieta, 7. Sławek Jarosław Wojciech, 8. Stańczak Joanna, 9. Wojtaszek-Słomińska Anna Maria, 10. Zaucha Jan Maciej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bączek Tomasz, 12. Szostakowska Beata Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Czarniak Piotr Paweł, 14. Gockowska Zofia, 15. Kot Jacek, 16. Liberek Tomasz Przemysław, 17. Pankowski Rafał Krzysztof, 18. Śmietański Maciej, 19. Zorena Katarzyna, 20. Żmijewski Michał Aleksander,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Jarmuszewski Krzysztof Jacek, 22. Majewska-Kaźmierczak Grażyna Aniela, 23. Nakielski Zbigniew, 24. Tyburski Karol Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Górski Zbigniew Włodzimierz, 26. Jurdyga Wojciech Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Lipczyński Maciej Michał,

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Wiśniewski Waldemar Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Dębski Marek Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Gluza Paweł Leszek, 31. Kaźmierczak-Wojtasiewicz Ewa Aldona, 32. Rataj Lech, 33. Smolińska Agnieszka, 34. Sosnowicz Eugeniusz Roman, 35. Szymański Rafał Piotr, 36. Trawińska Barbara Elżbieta, 37. Żak Monika Jolanta,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów, za promowanie idei wolontariatu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Gosiewska Ilona,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, za promowanie idei wolontariatu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bielawski Feliks,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Andrzejewski Bartłomiej Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Hajduga Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Poczta Jan,

za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Urban-Smagłowska Wioletta Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Ciesielski Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

45. Cegielska Bożena, 46. Kaczmarek-Bazylow Alina Maria, 47. Karbowski Mieczysław, 48. Korolczuk Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych

49. Dąbrowska Beata Zenona,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

50. Lodziński Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody:

51. Mączka Robert, 52. Tyzo Dariusz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Cisewska Edyta, 54. Osiński Krzysztof, 55. Szymaniak Marek,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Rembikowski Wojciech, 57. Staszków Zdzisław Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Gaziński Bolesław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Jasiński Zdzisław, 60. Kolański Jan, 61. Majchrowski Karol Jerzy, 62. Rojewska Beata Elżbieta, 63. Witkowski Jarosław, 64. Zalibowski Gabriel Bronisław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Maciołek Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Magdoń Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Marciniec Edward, 68. Papiernik Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Prokop Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Przygórzewski Zbigniew Władysław,

za zasługi w działalności naukowej, poświęconej tematyce stosunków polsko-żydowskich oraz problematyce Zagłady Żydów

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Rączy Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Szpyrka Ireneusz, 73. Wołczański Andrzej, 74. Wójcik Edmund,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Bryg Stanisław, 76. Czosnek Piotr Józef, 77. Hałas Jan, 78. Krzyżak Piotr, 79. Kudła Aleksander, 80. Kula Stanisław, 81. Kurdziel Leszek Andrzej, 82. Łapka Tadeusz, 83. Magoń Zdzisław, 84. Nowak Wiesław, 85. Piejko Mariusz, 86. Pudełkiewicz Zbigniew, 87. Strojek Adam, 88. Szczepkowicz Piotr, 89. Szpak Stanisław Wincenty,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Łabas Jan, 91. Sobieralski Grzegorz Marian, 92. Zacharewicz Jan Franciszek, 93. Zieliński Julian Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Faliszewski Szymon Konrad, 95. Grabski Maciej,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Hinc Witold, 97. Szwedzik Irena Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Budkiewicz Barbara, 99. Chrostowski Lech Jerzy, 100. Krajewska Krystyna Teresa, 101. Maksymowicz Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Bobrowski Kazimierz, 103. Cendrowska Lucyna, 104. Urbańska Jadwiga, 105. Wołosiewicz Danuta Marianna,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Korfanty Stanisław Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Rybak Arkadiusz Władysław,

za osiągnięcia artystyczne, za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Mazurkiewicz Witold Janusz,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Wieczorek Jadwiga Aniela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Kapkowski Tomasz Leszek, 111. Wyżgoł Edward Józef,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Jakubczyk Grzegorz, 113. Łoś Tomasz Robert.