Nadanie odznaczeń. - M.P.2016.1048 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1048

Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 423/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek odznaczeni zostają
LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Janiszek Dariusz, 2. ppłk Kurdziałek Ireneusz Jerzy.