Monitor Polski

M.P.2016.1040

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 390/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Fryga Ryszard Stanisław, 2. Gnyp Jerzy Klemens, 3. Goc Anna Magdalena, 4. Jeżak Krystyna, 5. Klaś Jacek Marek, 6. Kozłowski Stefan Konstanty, 7. Różański Lech, 8. Rzeszótko Tadeusz, 9. Seń Jan Antoni, 10. Szwed Ryszard Franciszek, 11. Talaśka Wiesław, 12. Tyszko Zbigniew, 13. Wojnarowski Mirosław Grzegorz, 14. Zaklikowski Jan Leon, 15. Żurek Bogdan.