Monitor Polski

M.P.2016.1041

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 401/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Achramowicz Michał, 2. Adamkiewicz Marek Janusz, 3. Beńko Halina, 4. Boczek Stefan, 5. Bosiacki Roman Wacław, 6. Drewniak Ryszard Władysław, 7. Drzazga Kazimierz, 8. Fedeńczak Andrzej, 9. Galant Marian Andrzej, 10. Groździej Bolesław, 11. Hulboj Teresa Maria, 12. Idźkowski Tomasz, 13. Jurczyk Piotr, 14. Kawecki Michał Józef, 15. Klukowski Janusz Wojciech, 16. Koleja Edward, 17. Lesisz Cezariusz Mirosław, 18. Łuczko Franciszek, 19. Malinowski Krzysztof, 20. Marszczek Jadwiga Józefa, 21. Mazur Marek, 22. Miksza Romuald, 23. Myc Andrzej, 24. Piekut Marek, 25. Rusak Aleksander, 26. Słowiński Ryszard Bronisław, 27. Szabłowska Maria Elżbieta, 28. Szymaszek Jacek Robert, 29. Urniaż-Grabowska Ligia Teresa, 30. Wiśniowiecki Adam, 31. Wojtowicz Jerzy Jan,

pośmiertnie

32. Barchański Emil Piotr, 33. Perkowski Henryk, 34. Skipor Michał Julian.