Nadanie odznaczeń. - M.P.2016.1031 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1031

Akt indywidualny
Wersja od: 4 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 385/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Tura Waldemar Józef,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Chomiak-Migasiewicz Helena, 3. Zamęcki Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kownacki Sławomir Jacek,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Foriasz Marek Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grzybowska-Klak Mirosława Maria,

za zasługi w działalności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Zieliński Krzysztof Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. ks. Gołąb Michał Włodzisław, 9. Szewczyk Tomasz Paweł, 10. Wrotniewska Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Baranek Tadeusz, 12. Różańska-Baranowicz Amanda Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Polski:

13. Białek Józef, 14. Szczepański Edmund Sylwester,

za zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej

15. Skowron Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego

16. Ulanicki Janusz Józef,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej, za działalność społeczną i charytatywną

17. Błażejczyk Henryk,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój infrastruktury

18. Sarna Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bednarz Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kawalec Wojciech, 21. Matuszczyk Stefan, 22. Sawicki Artur Zdzisław, 23. Ściborska Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Borzewski Jacek Albert, 25. Czerniak Leszek, 26. Godlewski Marcin Krzysztof, 27. Gurgul Tomasz, 28. Kamiński Krzysztof, 29. Kołodziejczyk Marian, 30. Kutyłowski Piotr, 31. Markiewicz Piotr, 32. Nosalik Weronika Katarzyna, 33. Owczarek Mirosław, 34. Popek Andrzej, 35. Raś Mirosław, 36. Roguski Krzysztof, 37. Rzeźnicki Wojciech, 38. Sabała Marek Wojciech, 39. Sawicki Kamil, 40. Wawrzyński Wiesław, 41. Wiewiórski Jacek Jan, 42. Zarzycki Jacek,

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy informatycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Niedźwiedziński Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Borusiewicz Andrzej Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Chodyna Stanisław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Witowski Krzysztof,

za zasługi w działalności społecznej oraz edukacyjno-wychowawczej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Sujka Stanisław, 48. Wabik Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności związkowej

49. Błażejewski Tomasz Sławomir,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

50. Boszko Teofil,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska diagnostów laboratoryjnych

51. Rucińska Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich

52. Szubiński Kazimierz Jan,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Jamróz Irena Maria, 54. Styczeń Zbigniew Zdzisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Dąbrowski Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Kaszyńska Danuta, 57. Zadykowicz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła oraz szkolnictwa zawodowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Markowski Andrzej Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Smoleński Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Choiński Leszek, 61. Kaźmierczak Wiesław,

za zasługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Metelska Maria Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Kowalewska Maria, 64. Wojdyła Bożena, 65. Żyła Marta,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

66. Formela Leszek Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

67. Jabłoński Łukasz Jan, 68. Trofimowicz Jan Szymon,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w upowszechnianiu regionalnej kultury ludowej, za działalność na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Tolarczyk Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju weterynarii:

70. Blimke Zbigniew Krzysztof, 71. Lewicka Mirosława Teresa, 72. Olender Violetta,

za zasługi dla rozwoju rolnictwa

73. Butor Władysław,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

74. Kijowski Stanisław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Krełowski Wojciech Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Gorlowski Marcin, 77. Potępa Piotr,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich oraz upowszechnianie wiedzy historycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Boguszewski Adam Wiktor,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa i promowania czytelnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Filip Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Sobko Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upowszechnianiu tradycji niepodległościowych

81. Grobelski Wojciech Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upamiętnianie wydarzeń historycznych

82. ks. Lemieszko Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz profilaktyki uzależnień

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Rzecki Krzysztof Bogusław.