Nadanie odznaczeń. - M.P.2016.1026 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1026

Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 374/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bąk Andrzej, 2. Hausner Wojciech Zbigniew, 3. Jabłoński Krzysztof, 4. Kalisz Janusz, 5. Kępa Tadeusz, 6. Kopyść Kazimierz, 7. Krynke Krzysztof Jan, 8. Kubrak Kazimierz Zygmunt, 9. Łaptaś Andrzej, 10. Olszewski Włodzimierz Władysław, 11. Placek Tomasz Grzegorz, 12. Słupek Adam Stanisław, 13. Szczyrek Krystyna Jadwiga, 14. Wiśniowski Stanisław Andrzej, 15. Zagórski Ryszard,

pośmiertnie

16. Chrobak Stanisław.