Nadanie odznaczeń. - M.P.2016.1025 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.1025

Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 373/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamczyk Tadeusz Jan, 2. Andrzejak Marek Janusz, 3. Fiszer Wiesław, 4. Irzyk Marian, 5. Kantor Adam, 6. Kłos Stanisław Marcin, 7. Krupa Józef, 8. Liber Mieczysław, 9. Lignarski Andrzej, 10. Majewski Ryszard Stanisław, 11. Sokół Paweł Jan, 12. Sołek Stanisław, 13. Szczepaniak Paweł, 14. Wójcik Marek Wojciech,

pośmiertnie

15. Kostecki Stanisław, 16. Muzyka Barbara s. Fabiola.