Monitor Polski

M.P.2016.1021

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 369/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Górlicki Daniel, 2. Kellner Jadwiga Anna, 3. Kowalczyk Tadeusz, 4. Kwiecień Leszek, 5. Kopyciński Czesław Stanisław, 6. Lasek Marian, 7. ks. Łabuda Marek Waldemar, 8. Michałek Franciszek, 9. Minkina Robert, 10. Nurzyński Krzysztof Włodzimierz, 11. Żarów-Pogłódek Teresa Anna, 12. Poprawa Franciszek, 13. Rumas Mieczysław, 14. Rzepka Edward, 15. Sztando Ryszard Jerzy, 16. Tinc Stanisław Józef, 17. Ungier Edward Danek,

pośmiertnie

18. Barszowska Teresa, 19. Michalski Zdzisław Leon, 20. Pomianowska Wanda Salomea, 21. Prochowska-Frańczak Maria Teresa, 22. Pytlarz Michał, 23. Rafalski Zbigniew Franciszek, 24. Sarna Edmund Adolf, 25. Walendzik Jadwiga, 26. Żurowska Krystyna.