Monitor Polski

M.P.2016.1020

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 368/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Banaś Michał Andrzej, 2. Bielicki Władysław, 3. Bodzińska Maria Julita, 4. Dunin Włodzimierz Jan, 5. Fielding Robert John, 6. Frankiewicz Barbara Zofia, 7. Grabowski Mirosław, 8. Grabowski Zygmunt, 9. Jadwiszczak Czesław, 10. Jesionek Krzysztof, 11. Jóźwiak Tadeusz Władysław, 12. Kaletowski Krzysztof Bohdan, 13. Kołakowska Anna Maria, 14. Konieczna Barbara Krystyna, 15. Kowalik Stanisław Kazimierz, 16. Krementowski Wiesław Karol, 17. Kubasiewicz-Houèe Ewa, 18. Łozicki Andrzej Zygmunt, 19. Maliszewska Barbara Ewa, 20. Maliszewski Alojzy, 21. Marczuk Witold Tomasz, 22. Masiak Kazimierz Konstanty, 23. Mielewczyk Barbara Ewa, 24. Miszewski Grzegorz Bernard, 25. Niedźwiecki Jan Rajmund, 26. Nowak Adam, 27. Pełka Bogusław, 28. Przybyszewski Jerzy Henryk, 29. Pucyk Jolanta Anna, 30. Pucyk Marek, 31. Rosiak Lech Andrzej, 32. Surowiec Zbigniew, 33. Szatkowski Andrzej, 34. Walczak Bolesław Leon, 35. Wehrstein Janina Maria, 36. Wiśliński Jan, 37. Wróblewski Wiesław, 38. Żuchowska Teresa Łucja,

pośmiertnie

39. Rycerz Zbigniew Marek, 40. Stojek Andrzej Franciszek, 41. Wycichowski Zbigniew.