Monitor Polski

M.P.2016.885

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 296/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Antoł Jan, 2. Barański Janusz, 3. Bieroń Bogusław, 4. Bik Marek, 5. Bocian Ryszard, 6. Bruliński Zdzisław Ludwik, 7. Bryjak Jan, 8. Ciżek Ewa Joanna, 9. Dmochowski Artur Antoni, 10. Domagała Marek Zdzisław, 11. Domagała Ryszard, 12. Dymkowska Grażyna Krystyna, 13. Dziewoński Mirosław Stanisław, 14. Grzechynka Barbara, 15. Januszewski Janusz, 16. Jurkowski Zdzisław Stanisław, 17. Kalita Adam Wiesław, 18. Kopiński Piotr Jan, 19. Koszarski Krzysztof Maria, 20. Kuś Stanisław Marian, 21. Lebiest Ryszard, 22. Malara Stanisław Władysław, 23. Marszałek Lucyna, 24. Mateja Józef, 25. Mytnik Halina Zofia, 26. Nowak Edward Edmund, 27. Olejnik Andrzej Franciszek, 28. Pawłowski Krzysztof Paweł, 29. Piksa Władysław Stanisław, 30. Polkowski Jan Kazimierz, 31. Przytuła Zdzisław, 32. Strach Ryszard, 33. Szwiec Krzysztof Zygmunt, 34. Trybulski Andrzej Henryk, 35. Warisch Piotr Julian, 36. Wroński Artur Dominik, 37. Zaborowski Krzysztof, 38. Zechenter Paweł Kazimierz, 39. Zegzda Leszek Jan, 40. Żabiński Władysław, 41. Żurowski Stanisław,

pośmiertnie

42. Baranek Stanisław, 43. Ogonowska Ewa Halina.