Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.881

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 292/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Ciesielski Wojciech, 2. Daniel Bogusław, 3. Dobrowolska Teresa Maria, 4. Kołakowska Irena, 5. Kosior Tomasz, 6. Kozioł Wojciech, 7. Kuciński Jan, 8. Kulaszka Alicja, 9. Lipka Jarosław Dariusz, 10. Łach Stanisław, 11. Mackiewicz Stanisław, 12. Madziar Tadeusz, 13. Michnowicz Danuta Rozalia, 14. Niszczak Anna, 15. Przybylski Jerzy Marcin, 16. Przybysz Marek Marian, 17. Rochowicz Kazimierz Franciszek, 18. Ruchlewicz Stefan, 19. Stefanowicz Teresa Małgorzata, 20. Śnieżko Stefan, 21. Tołkacz Adam Bolesław, 22. Wielicki Jerzy Julian, 23. Żbikowski Leon,

pośmiertnie

24. Dąbrowski Mieczysław, 25. Powroźny Michał.