Monitor Polski

M.P.2016.878

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 378/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lipca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Hupka Józef Joachim,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Dendewicz Franciszek Czesław, 3. Husak Janusz, 4. Wójcik Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Husak Marcin Radosław,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego farmaceutów:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Murawska Janina Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Gołdyn Anna, 8. Orlikowski Przemysław, 9. Pawłowska Janina Maria, 10. Stefańczyk Marianna Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Adamczyk Aleksandra Halina, 12. Baś Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Baron Jan, 14. Borowicz-Reutt Kinga Katarzyna, 15. Hartleb Marek Romuald, 16. Iwanowicz-Palus Grażyna Jolanta, 17. Kondera-Anasz Zdzisława Danuta, 18. Łuszczki Jarogniew Jacek, 19. Skrzypulec-Plinta Violetta Ewa, 20. Trzepietowska-Stępień Krystyna Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Deja Marek Andrzej, 22. Kusz Damian Jerzy, 23. Lewicka Magdalena Joanna, 24. Teter Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Czuba Zenon Paweł, 26. Franek Andrzej Wiktor, 27. Kościołek Aneta Ewa, 28. Mrukwa-Kominek Ewa Izabela, 29. Obuchowicz Ewa Maria, 30. Оlszanecka-Glinianowicz Magdalena, 31. Religa-Szuraj Edyta Łucja, 32. Żak Iwona Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Czekalski Paweł Roman, 34. Mazur Grzegorz Janusz, 35. Prochaska Janusz Zygmunt,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz popularyzowania muzyki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Dąbrowski Jarosław Marcin,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Mak Eugeniusz,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy w dziedzinie nauk technicznych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Balcerek Mieczysław, 39. Brzeszczyński Kazimierz Jacek, 40. Jaworska Maria Violetta, 41. Lis Józef, 42. Sucharzewski Stanisław Szczepan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Świetlik Barbara Anna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Szajnert Feliks,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Skleniarz Włodzimierz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Krzyżak Stanisław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Borowiecki Tomasz Bartłomiej, 48. Burda Ryszard Bogdan, 49. Dudek Zbigniew Sylwester, 50. Kałużny Janusz, 51. Szarowicz Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Gancarz Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Zygadło Piotr Marek,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz samorządu rolniczego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Zioła Bogdan,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Wilisowska Krystyna Barbara,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Sądej Stanisław, 57. Wojciechowska Ewa Lucyna,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz samorządu rolniczego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Borowski Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Witek Jarosław Artur,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. ks. Wojtkowski Jacek Maciej,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i oświaty

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Selwat Zygmunt Jan,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kruczkowska Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Kaczmarek Tomasz, 64. Plens-Gałąska Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Kozłowicz Ewa Stanisława,\

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Dutkiewicz Jacek Stanisław.