Monitor Polski

M.P.2016.859

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE nr REJ. 272/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:
za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Hocyk Mariusz, 2. płk Kaliszczak Wojciech Kazimierz, 3. ppłk Omelaniuk Artur Kazimierz,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. ppłk Oktaba Włodzimierz.