Monitor Polski

M.P.2016.849

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 280/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Cieplak Andrzej Wincenty, 2. Cybulski Andrzej Adam, 3. Gorczycka Jolanta Sabina, 4. Górski Waldemar, 5. Janczak Andrzej Stefan, 6. Jandziszak Kazimierz, 7. Jaworowska Bożena Małgorzata, 8. Karpiński Tomasz Włodzimierz, 9. Klementowski Grzegorz, 10. Kondratowicz Iwona, 11. Korowajczyk Władysław Bohdan, 12. Kosakowski Leszek Kacper, 13. Mizikowski Edward, 14. Mordziński Krzysztof Andrzej, 15. Piątkowski Wiesław, 16. Rot Jerzy, 17. Sakwa Stanisław Wawrzyniec, 18. Snarski Andrzej, 19. Zdrojkowski Jarosław Marek,

pośmiertnie

20. Biliński Andrzej Marek.