Monitor Polski

M.P.2016.838

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 260/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 czerwca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. mł. kpt. Głowacki Artur,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

2. Bochm Szymon,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

3. Herman Dariusz, 4. Jobda Kamil Jakub,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

5. Maykowski Tadeusz Zenon, 6. Maykowski Wojciech Maciej.