Monitor Polski

M.P.2016.672

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 245/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 maja 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wojdat Paweł Piotr,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju edukacji leśnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Szydłowska Bogumiła,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi dla ochrony zdrowia, za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Chorzępa Bożena Maria, 4. Małecki Maciej Tadeusz, 5. Nadrajkowska Marta, 6. Nosal Stanisław Czesław, 7. Pietrzak-Zakrzewska Małgorzata Agnieszka, 8. Roszkowska Danuta, 9. Strojek Krzysztof Aleksander, 10. Wawszczak Kazimierz Jakub,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bień Małgorzata, 12. Charatańska Teresa, 13. Duczmańska Lucja, 14. Głowacka Maria Gabriela, 15. Koczwara Krystyna Teresa, 16. Miodek Teresa Anna, 17. Rymarowicz Danuta Maria, 18. Samek Dorota, 19. Ślęzak Wincenty Stanisław, 20. Śliwińska Anna, 21. Unterschütz-Dochniak Urszula Feliksa, 22. Walczak Mieczysław Edmund, 23. ks. Wojnicki Józef, 24. Wysokińska Anna Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Borecki Krzysztof, 26. Faryś Florian Andrzej, 27. Hornicka Marianna, 28. Kaczmarek Monika Dorota, 29. Koszek Alina Małgorzata, 30. Krzywicki Józef, 31. Siwek Stanisław Zygmunt, 32. Suchomska Bogumiła, 33. Widomska Renata, 34. Żygowska Krystyna Marianna,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bujakowski Wiesław, 36. Galos Krzysztof Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Grudziński Zbigniew Antoni, 38. Kępińska Beata Helena, 39. Sobczyk Eugeniusz Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kamiński Jacek, 41. Klojzy-Karczmarczyk Beata Jolanta, 42. Kopacz Michał Józef, 43. Wdowin Magdalena,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Radziszewski Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Lewandowski Jarosław,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy konsumenckiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Lewandowska Ewa Maria,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego:

47. Dragan-Szkodzińska Bogumiła Maria, 48. Feliksiak Emilia Romualda, 49. Ślązak Danuta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

50. Kiryk Ryszard Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Muszyński Witold Józef,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

52. Kmiecik Tadeusz, 53. Koska Jacek Jerzy, 54. Siwak Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

55. Sikora Maciej Zdzisław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Jaśkiewicz Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Świtalski Ryszard Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Genszczak Paweł Florian, 59. Karlińska Bogumiła Zdzisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

60. Koszek Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

61. Rojek Zbigniew,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upowszechnianiu kultury:

62. Adamczyk Alina, 63. Cudek Wiesław Jan, 64. Matykiewicz Halina Józefa,

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu historii Polski

65. Cholewa Kazimierz,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

66. Czepiel Adam, 67. Czepiel Barbara, 68. Kolarczyk Janina,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Drwiła Józef, 70. Frączek Marek Andrzej, 71. Jachimek Tadeusz, 72. Tomaszewski Czesław Bogusław, 73. Źrałka Włodzimierz Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Bochnak Jan, 75. Biernat Edward, 76. Kowalczyk Dariusz Stanisław, 77. Niedźwiedź Krzysztof, 78. Sroka Włodzimierz Sławomir,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Bełtowicz Jarosław Robert, 80. Król Stanisław Wiktor, 81. Nowak Ryszard Jan, 82. Ogórek Alojzy, 83. Podgórski Sławomir, 84. Wyroba Ryszard Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu historii i kultury Polski

85. Arent Leszek Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

86. Bąk Eugeniusz,

za zasługi w promowaniu idei społeczeństwa informacyjnego, za działalność naukową:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Sosnowski Zenon Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Jatkiewicz Przemysław Juliusz, 89. Kiedrowski Wojciech Ireneusz, 90. Madeyski Lech Justyn, 91. Mazur Hanna Alicja, 92. Nowak Jerzy Stanisław, 93. Zajdel Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Cetnarowicz-Jutkiewicz Anna Elżbieta, 95. Chodacka Beata Joanna, 96. Majewski Andrzej Józef, 97. Niemiec Andrzej Paweł, 98. Żmudziński Janusz Władysław,

za zasługi dla rozwoju przemysłu regionalnego, za działalność społeczną i charytatywną:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Fogiel Mariusz Izydor, 100. Fogiel Tadeusz Jarosław, 101. Monczak Bogusław Wincenty, 102. Staniszewski Tomasz Zbigniew, 103. Strzelczyk Andrzej Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Chmielewski Marek, 105. Około-Zubkowski Artur Bohdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

106. Dziewit Paweł, 107. Grenda Jarosław, 108. Skoczek Tomasz Zbigniew, 109. Tkaczyk Joanna, 110. Trelka Waldemar Dariusz, 111. Uchman Jan Tadeusz, 112. Węgliński Sławomir Ireneusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa oraz popularyzacji czytelnictwa:

113. Górzyńska Ewa Maria, 114. Prządka Andrzej Stanisław,

za zasługi w popularyzowaniu i upowszechnianiu kultury

115. Kozłowska Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

116. Pielak Jacek, 117. Skopczyński Dariusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. płk Kula Bogdan Jan,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Wilczyński Jan Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Raduszewska Renata Agnieszka, 121. Sabat Jacek Tadeusz, 122. Wiewióra Sławomir Bogusław,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Góryński Marek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

124. Chachulski Zbigniew, 125. Kubacki Marek, 126. Rodek Leszek Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

127. Stachura Małgorzata Maria.