Monitor Polski

M.P.2016.673

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 246/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 maja 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Danii odznaczone zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Plata Wanda Maria, s. Leopoldyna, 2. Tomasiewicz Zofia, s. Tarsylla,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. s. Nadstazik Dorota.