Monitor Polski

M.P.2016.666

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 209/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czober Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Rzonca Stefan Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz kształtowania bezpiecznych form pracy i ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kurza Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w propagowaniu i rozwoju polskiego sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Korsak Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dalecki Ireneusz Marek, 6. Jagiełowicz Robert Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Horbacz Marcin, 8. Maciaszczyk Piotr Jan, 9. Sroczyński Paweł Krzysztof, 10. Staśkiewicz Szymon Piotr,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Battelli January, 12. Rezler-Niesiołowska Magdalena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Łuczak Janusz,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

14. Borek Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

15. Jednoróg Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Jednoróg Teresa,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz środowiska i edukacji ekologicznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Michalski Andrzej,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

18. Chwiałkowska-Grygiel Maria Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

19. Kościelny Mirosław Józef, 20. Wcisłek Henryk Stefan.