Monitor Polski

M.P.2016.663

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 226/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Wojewody Lubelskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, przedsiębiorczości i wynalazczości

1. Kartaszyński Henryk Zdzisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

2. Wojtaszek Kazimierz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz środowiska diagnostyków laboratoryjnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dąbrowska Milena Izabela, 4. Kasprowicz Andrzej Kazimierz, 5. Zwolska Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Białecka Anna Katarzyna, 7. Kardymowicz Hanna Maria, 8. Rółkowski Roland Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Brzezińska Ewa Barbara, 10. Eckert-Sobczynski Teresa, 11. Grabowski Bogusław Czesław, 12. Kozłowska Danuta, 13. Niewiadomska Alina, 14. Puacz Elżbieta Janina,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Korus Arkadiusz Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Bednarek Marek Ryszard, 17. Huć Edmund Feliks,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Isański Krystian Rafał, 19. Łysoń Krzysztof Józef, 20. ks. Pieńkowski Michał Piotr,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

21. ks. Bałucki Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i popularyzacji archiwów kościelnych w Polsce

22. ks. Wlaźlak Władysław Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Serafin Marek Kazimierz, 24. Sochacki Marian Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Opalińska Teresa,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Adamczyk Kazimierz Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Mucha Gerda Helena, 28. Piszczelok Henryk Jan, 29. Psiuk Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Cierniak Joanna Elżbieta, 31. Danielska Beata Jadwiga, 32. Świątek Jarosław Rafał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Pułkownik Ilona, 34. Wojtyra Aneta Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za upowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowych

35. Boehn Bogusława,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

36. ks. Tomziński Zdzisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Brzozowski Artur Tadeusz, 38. Knopik Józef Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Gmyrek Jarosław, 40. Idasz Leszek Wojciech, 41. Szewczyk Marian Szczepan,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za wkład w rozwój i umocnienie systemu obronnego kraju, za rozwijanie współpracy gospodarczej w sferze obronności

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Litwin Stanisław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Forsztek Jarosław Ryszard.