Monitor Polski

M.P.2016.660

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 224/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 maja 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bartczak Tadeusz Wacław, 2. Basiewicz Mirosław, 3. Cierniewski Tadeusz, 4. Czerwiński Bogusław Emil, 5. Daciuk Zbigniew, 6. Eliasz Władysław, 7. Florczykowski Krzysztof, 8. Grzyb Jan, 9. Hakuba Franciszek Henryk, 10. Kłyszko Mirosław, 11. Kolinka-Maculewicz Małgorzata Ewa, 12. Kołodziejczak Wojciech, 13. Kubica Franciszek, 14. Kwiecień Romuald Andrzej, 15. Lemke Marian, 16. Łakomski Zdzisław Kazimierz, 17. Mikłaszewicz Jan, 18. Sekuła Julian, 19. Sobczyk Andrzej, 20. Urbańczyk Krzysztof Kazimierz, 21. Walencewicz Stanisław, 22. Weirowska Eliza Krzysztofa,

pośmiertnie

23. Kledzik Zdzisław, 24. Kolinka Kazimierz.