Monitor Polski

M.P.2016.605

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 199/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 maja 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dróżdż Remigiusz Sławomir, 2. Mikołajczyk Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Biel Adam, 4. Chmura Robert Zbigniew, 5. Krakowski Jerzy Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Banat Jerzy Marcin, 7. Frodyma Nikodem Radosław, 8. Kasprowicz Cezary Tomasz, 9. Machulik Janusz Marian, 10. Markocki Krzysztof,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju edukacji leśnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Kulbacka Anna,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Ambroziak-Lackowska Bożena Teresa, 13. Gasińska Anna Janina, 14. Sas-Korczyńska Beata Maria, 15. Zemełka Tomasz Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Blecharz Paweł Robert, 17. Mucha-Małecka Anna Katarzyna, 18. Skotnicki Piotr Józef, 19. Stasik Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Anioł Joanna Barbara, 21. Gut Anna Agnieszka, 22. Kordylewska Anna Maria, 23. Kruczak Anna Barbara, 24. Osuch-Pęcak Grażyna, 25. Pluta Elżbieta Anna, 26. Skóra Tomasz Bogusław, 27. Świątkiewicz Iwona Anna, 28. Tarapacz Jadwiga Wanda, 29. Wysocki Wojciech Maria,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Rylska Barbara, 31. Ślązak Ewa Barbara, 32. Wojciechowski Jacek Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Załuska Wiesława Elżbieta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w odkrywaniu i upamiętnianiu prawdziwej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Kubik Wiesław Bogdan, 35. Kubiś Stanisław Zygmunt, 36. Sobieraj Mirosław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Grzelak Anna, 38. Kuczka Józef Mieczysław,

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Lange Józef, 40. Policiński Eugeniusz Józef,

na wniosek Wojewody Małopolskiego: za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Antos Tadeusz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Bosak Wendelin, 43. Kracik Franciszek, 44. Styrczula Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Adamczyk Alfons, 46. Biela Stanisław, 47. Garczek Andrzej,

48. Maryniarczyk Wojciech,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Krzywonos-Wawrykiewicz Irena, 50. Kufel-Włodek Bronisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Kaszowski Michał, 52. Szpetkowski Krzysztof, 53. Szuba Władysław, 54. Wasilewski Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Hyra Ireneusz Michał, 56. Krupa Tadeusz, 57. Marmon Leszek, 58. Ryba Krzysztof Nil,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Augustyn Zbigniew, 60. Królikowski Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Mikołajczyk Jerzy Andrzej,

62. Sykta Andrzej Jan,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Artwich Armen Konrad,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu spadochronowego

64. Koźbiel Karol Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

65. Wawrzkowicz Jan Zbigniew,

za zasługi w działalności rzecz rozwoju muzealnictwa

66. Wójcik Adam Władysław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz środowiska przewoźników i poprawy warunków wykonywania przewozów drogowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Byglewski Adam,

68. Żero Władysław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz wspierania lokalnego i regionalnego rynku pracy

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Firleta Stanisław, 70. Kasznia Halina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Koenig Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Kaziród Paweł Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Matula Alfred Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Skrobol Stanisław Franciszek,

75. Szkudlarek Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Sander Władysław Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Jędrusik Jerzy Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

78. Klimek Paweł Jan,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

79. Małecki Przemysław Arkadiusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa

80. Ambroży Ewa Maria,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

81. Polczyk Danuta Gertruda,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz upamiętniania historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Wieczorek-Nowak Zofia,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej i kulturalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Buze Marek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu oraz turystyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Kaleja Jan,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Fojut Tomasz Bronisław.