Monitor Polski

M.P.2016.574

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 182/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Energii

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Stanik Winicjusz Lesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kulczycki Andrzej Roman, 3. Pupacz Halina,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Białkiewicz Andrzej Antoni, 5. Marcinek Roman,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kuzyszyn Zbigniew, 7. Tarkowska Anna Stefania,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz propagowania kultury ludowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bydychaj Franciszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Staniuk Halina,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Zawadowski Ryszard Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Drogomirecki Stanisław Mieczysław, 12. Jabłoński Edward, 13. Michalczuk Czesław, 14. Prokop Stefan Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Sitarz Krzysztof Andrzej, 16. Sulej Beata,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony zdrowia publicznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. ks. Kieliszek Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kowalski Piotr Norbert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Szymoński Grzegorz Henryk, 20. Szymoński Piotr Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Adamek Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Krosta Józef Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Berny Mateusz, 24. Chrapek Jan, 25. Knap Janusz Piotr, 26. Korfel Marian, 27. Michałek Zdzisław Franciszek, 28. Sałapatek Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Chyc-Magdzin Edward Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Grądek Henryk Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Korandy Robert Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Czopek Piotr Robert, 33. Majda Andrzej Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności samorządowej i społecznej

34. Faber Krzysztof Józef,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

35. Stromidło Adam Grzegorz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Stefaniuk Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Domański Czesław, 38. Hornowski Franciszek, 39. Kasprzuk Krzysztof, 40. Pawłowski Zbigniew Antoni, 41. Wawryniuk Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej:

42. Grocholski Henryk Karol, 43. Niemirowicz-Szczytt Michał,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

44. Kmiecik Danuta, 45. Kwasiborski Lech,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Idec Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Ciurkiewicz Piotr Jakub, 48. Marek Stanisław, 49. Sidor Józef, 50. Zakielarz Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Babiarz Ryszard, 52. Baran Wojciech, 53. Bazan Piotr Jakub, 54. Dec Andrzej, 55. Głocki Michał Sylwin, 56. Jędrzejowski Bogusław Michał, 57. Kozak Stanisław Antoni, 58. Lew Antoni, 59. Lorenc Franciszek, 60. Mikrut Jan, 61. Myjak Jan, 62. Piech Mieczysław, 63. Sobański Józef Edward, 64. Szczyrba Stanisław, 65. Tejchma Kazimierz Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kaszowski Dariusz,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Masalski Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Chomaniuk Marta,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Gałaszek Jan Piotr, 70. Kruczek Jan Józef.