Monitor Polski

M.P.2016.569

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 153/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w propagowaniu wartości patriotycznych oraz prawdy historycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Murawski Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Łuczak Paweł Dominik,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski, za zaangażowanie w rozwój turystyki i krajoznawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Oklesiński Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Ćwikła Ryszard Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bednarowicz Grażyna,

za wkład w rozwój rzemiosła w Polsce, za zasługi w działalności na rzecz środowiska rzemieślników artystów:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Klabisz Marian Andrzej, 7. Laskus Zbigniew, 8. Smolorz Rajner, 9. Strusiński Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Biń Marek Jakub, 11. Drozd-Podbielska Julia, 12. Janicki Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Skrońc-Bielak Ewa Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Sobótka Hanna Maria,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski, za działalność na rzecz edukacji patriotyczno-obywatelskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Gogola Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Wąs Józef Wiktor.