Monitor Polski

M.P.2016.548

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 144/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Morawska-Nowosielska Barbara Monika,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Golińska Elżbieta Maria, 3. Pogorzelski Leszek Andrzej, 4. Rosiński Adam Sylwester.