Monitor Polski

M.P.2016.543

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 127/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Вorowiak Krzysztof Marian, 2. Cnotalski Krzysztof, 3. Jabłoński Andrzej, 4. Katarzyński Leszek Stanisław, 5. Kimla Zdzisław, 6. Musielak Ryszard Józef.