Monitor Polski

M.P.2016.545

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 129/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamczyk Dionizy, 2. Dąbrowski Leszek Mikołaj, 3. Finger Edward, 4. Gała Zbigniew, 5. Lipowicz Bogdan Jan, 6. Magdziarz Genowefa Agnieszka, 7. Małecki Maciej Henryk, 8. Michalszczak Andrzej Czesław, 9. Zięta Lech Jan.