Monitor Polski

M.P.2016.544

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 128/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają
KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bułat Ryszard Mariusz, 2. Feill-Urbańczyk Małgorzata, 3. Galicki Zbigniew Jan, 4. Grzybczak Renata Danuta, 5. Jakubowski Adam Andrzej, 6. Kusek Stanisław Marian, 7. ks. Łuszczek Józef Andrzej, 8. Marek Jacek Maciej, 9. Piekałkiewicz Antoni, 10. Romanik Izydor Eugeniusz, 11. Smagowicz Jacek Antoni, 12. Szewczyk Andrzej Maria, 13. Szewczyk Barbara Elżbieta, 14. ks. Zaleski Tadeusz Bohdan,

pośmiertnie

15. ks. Chojnacki Adolf Karol, 16. Fugiel Kazimierz, 17. ks. Jancarz Kazimierz, 18. Kamińska Zofia, 19. Urbańczyk Franciszek.