Monitor Polski

M.P.2016.539

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 marca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 122/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rozwoju

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w przemyśle lotniczym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kajka Rafał, 2. Krawczyk Mariusz, 3. Małuj Józef Sławomir, 4. Nizik Magdalena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bartnik Antoni, 6. Guła Paweł Sylwester, 7. Kaznowska Alicja Maria, 8. Krzysiak Andrzej, 9. Lubieniecki Marian Andrzej, 10. Słupecka Edyta Anna, 11. Stalewski Wieńczysław Krzysztof, 12. Sznajder Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Błasiak Krzysztof Daniel, 14. Cichocka Ewa, 15. Czapski Paweł Piotr, 16. Kozaczuk Konrad Jerzy, 17. Manaj Wojciech Grzymisław, 18. Pancewicz Tomasz Grzegorz, 19. Rarata Grzegorz Piotr, 20. Surmacz Paweł, 21. Szmidt Michał Mateusz, 22. Tywoniuk Andrzej Dariusz, 23. Wasilewski Marcin, 24. Wichniarz Marzena Maria,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Witkowska Monika Katarzyna,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Wielewska Alina Eugenia,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy historycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Capała Artur Zbigniew,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Szupiluk Krzysztof, 29. Szupiluk Maria,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o kulturze i historii regionu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

30. Żydek Mirosława Kazimiera,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Cieśla Marian Augustyn, 32. Michalik Jerzy Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Rosijska Monika Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Rymarczyk Andrzej Jan,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Gadowska-Cicha Anna Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Cieślar Grzegorz Jan,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Toboła Zdzisław Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. ks. Kornalski Adam, 39. Walasek Mirosław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Klimek Beata Małgorzata, 41. Malujda Janusz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Kurasiński Tomasz Paweł,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Motylak Krzysztof Waldemar.