Monitor Polski

M.P.2016.538

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 marca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 114/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

1. Gryboś Paweł Jan, 2. Łukaszyk Bolesław Andrzej,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia:

3. Bromboszcz Piotr, 4. Centkowski Mariusz, 5. Idzik Adrian, 6. Jata Mirosław, 7. Józefiak Tomasz, 8. Kołodziejczyk Przemysław, 9. Korzeniewski Ryszard, 10. Kuzioła Marcin Adam, 11. Lamik Robert, 12. Łabno Marcin, 13. Matys Dariusz, 14. Miąsko Marcin, 15. Michalecki Kazimierz, 16. Morys Dariusz, 17. Nowara Przemysław, 18. Pawlus Marek, 19. Podstawski Tomasz, 20. Schmidt Dariusz, 21. Słabkowski Zbigniew, 22. Smaga Łukasz, 23. Śmitkowski Grzegorz, 24. Tkaczyk Zbigniew, 25. Waliszewski Marcin,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

26. Borkowski Robert Wiesław, 27. Kozak Dominika.