Monitor Polski

M.P.2016.521

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 marca 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 108/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Oracz Paweł Jacek,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Adamkowski Adam Tadeusz, 3. Lampart Piotr Stanisław, 4. Pozorski Jacek Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Cenian Adam Zbigniew, 6. Flaszyński Paweł, 7. Kardaś Dariusz Leszek, 8. Lackowski Marcin, 9. Szwaba Ryszard, 10. Żywica Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Janicki Waldemar Jarosław, 12. Karwacki Jarosław Lech, 13. Kwidziński Roman, 14. Malinowski Paweł Henryk, 15. Ochrymiuk Tomasz, 16. Polesek-Karczewska Sylwia Alicja, 17. Szymaniak Mariusz Józef,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Musiałowski Witold Dominik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Ćwiek Dorota Krystyna, 20. Majewska Gabriela Anna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

21. Banaszak Heliodor Jerzy,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Miziołek Elżbieta Bernadeta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Łopatyńska Franciszka Urszula, 24. Walczak Janusz Dominik, 25. Zawalska Alicja,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Piróg Franciszek, 27. Wachowski Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Babiarz Robert Andrzej, 29. Dekiel Artur Piotr, 30. Kędzierski Mariusz, 31. Kosiński Marian, 32. Lubecki Krzysztof, 33. Łyczak Ewaryst, 34. Modrzejewski Józef, 35. Olek Jerzy, 36. Pawłowski Robert, 37. Sadokierski Sławomir, 38. Sowiński Krystian, 39. Szatkowski Stanisław, 40. Trędewicz Piotr, 41. Wiercioch Anatol Tomasz, 42. Witkowski Kazimierz, 43. Zimniak Kazimierz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu oraz rekreacji

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Sulima-Jagiełowicz Anna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Buczyński Łukasz, 46. Drogosz Mariusz, 47. Grycaj Leszek, 48. Prask Adam, 49. Żarczyński Tadeusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kobyłka Krystian Franciszek,

za zasługi w działalności edukacyjno-kulturalnej na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Ozga-Morawska Bożena Jolanta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Piotrowicz Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Góra Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Zienkiewicz Jan Jarosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Głuszcz Barbara, 56. Karpińska Bożena, 57. Kieszek Krzysztof, 58. Krajewski Krzysztof, 59. Podnajmer Mirosław Piotr,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i promocji przemysłu mleczarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Czuba Waldemar, 61. Olszewski Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Paszkowski Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Cebelińska Małgorzata, 64. Czernewski Kazimierz Stanisław, 65. Duma Ewa, 66. Frydrych Adam, 67. Pietruszyński Stanisław Zdzisław, 68. Rozmierski Radosław Stanisław, 69. Waszkiewicz Wojciech Jacek,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania historii i kształtowania postaw patriotycznych młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Dzierżanowski Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Strenkowski Jarosław,

na wniosek Wojewody Śląskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

72. Kardas-Bernaś Ewa Emilia,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

73. Kleczka Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa wodnego

74. Wójcik Krzysztof Michał,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

75. Ziemska Joanna Maria,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzyki, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Kuźniak Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Ciucias Zbigniew, 78. Kassak-Hajny Simona Barbara, 79. Suwalski Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Banasiuk Paweł, 81. Burzyński Jan, 82. Dondalski Jan Ryszard, 83. Korpal Tadeusz, 84. Mentkowska Marlena Maria, 85. Perkowska Anna Alicja, 86. Wojtyłowicz Daniela.