Monitor Polski

M.P.2016.327

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 44/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jędra Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Sikora Aleksandra Maria, 3. Skrzypiński Arkadiusz, na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Ćwikła Tadeusz Mikołaj, 5. Górny Antoni Stanisław, 6. Krzak Józef Zygmunt, 7. Prażmo Robert Grzegorz, 8. Sawicki Piotr Paweł, 9. Tatarczak Bożena Irena, 10. Tatarczak Zbigniew Julian, 11. Wolak Wiesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

12. Tymecki Zbigniew Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Jurek Bartłomiej, 14. Kubaj Ryszard Marian, 15. Zańko Agnieszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Bartnik Mateusz, 17. Gibuła Marcin Janusz, 18. Kowalik Katarzyna, 19. Mościcki Marek,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Molas Anna Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Bajaka Anna Maria, 22. Stefaniak Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Duda Joanna Jadwiga, 24. Duras Teresa, 25. Kościk Maria Janina, 26. Szałacha Barbara Mieczysława, 27. Trembuła Krystyna, 28. Wysocka Krystyna Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Duliban Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kozak Jacek Mariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i animacji życia społecznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Orkiszewski Tomasz,

za zasługi w działalności edukacyjnej i artystycznej w dziedzinie recytacji, kultury żywego słowa i teatru amatorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Nowak Mateusz.