Monitor Polski

M.P.2016.321

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 lutego 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 40/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chaciński Zbigniew Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Tomaszewski Grzegorz Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dembińska Dorota, 4. Kaczmarek Katarzyna, 5. Partyka Sławomir Kazimierz, 6. Śliż Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Szatkowski Leszek, 8. Szatkowski Wiesław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania historii medycyny

9. Brożek Krzysztof Marek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sztuki oraz upowszechniania wiedzy historycznej:

10. Florczyk-Kiełczykowska Jolanta Maria,

11. Toczyłowska Agnieszka Maria,

za zasługi w ratowaniu zabytków dziedzictwa narodowego

12. Styrczula Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Dziewięcki Krzysztof, 14. Kściuczyk-Jędrusik Joanna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Maćkowiak Bernadeta, 16. Miśka Hubert, 17. Noszczyk Iwona, 18. Pajdzik Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Księżyk Barbara, 20. Wyszkowska Jolanta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Kandzia Eugeniusz Marcin,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Dziadek Karol,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Ulfik Rafał Tomasz,

za zasługi w działalności na rzecz samorządu aptekarskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Jasiński Ryszard Szczepan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki

25. Goik Łukasz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

26. Tyfel Jan,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Florczak Andrzej,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania żeglarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Charkiewicz Janusz Adolf,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Bikowska Anetta Maria, 30. Błaszczyk Janina, 31. Kost Alicja Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Śmigielski Zbigniew Wincenty.