Monitor Polski

M.P.2016.311

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 stycznia 2016 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 24/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gałkowski Krzysztof Marek, 2. Heczko Piotr Bogumił, 3. Włodarczyk Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Domagała-Zyśk Ewa, 5. Kataryńczuk-Mania Lidia Ewa, 6. Lipowska Małgorzata Anna, 7. Musiałek Piotr, 8. Olszowska Maria, 9. Siwowski Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Gębarowski Marcin Wiesław, 11. Kożuch Barbara,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Węgorek Paweł Karol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Bereś Paweł Krystian, 14. Hasiów-Jaroszewska Beata Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Remlein-Starosta Dorota, 16. Szpyrka Ewa Jolanta, 17. Tratwal Anna, 18. Wojciechowski Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli koni

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kolstrung Ryszard,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Roszak Arkadiusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Nowinowski Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Dolata Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Ocetkiewicz Wiesław, 24. Słota Andrzej,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Poloczek Eugeniusz Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Marcisz Czesław Józef, 27. Plinta Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Markiewicz-Łoskot Grażyna Ewa, 29. Niebrój Lesław Tadeusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Sobkiewicz Ryszard Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Kowalczyk Marian, 32. Pluta Mieczysław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i upowszechniania kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Zatorski Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji ludowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Mrozek Tomasz Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Buczek Ryszard Józef, 36. Malinowski Jan Antoni, 37. Sirko Teresa, 38. Wilga Andrzej Wincenty, 39. Zajdel Andrzej Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. ks. Dudzik Tadeusz, 41. ks. Tyniec Antoni Bolesław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Przytulska Anna.