Monitor Polski

M.P.2016.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 513/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Boguski Dariusz, 2. Bujwicki Bernard, 3. Chodzicki Kazimierz, 4. Chojnowski Marian, 5. Lachowski Krzysztof, 6. Leszczyński Kazimierz Henryk, 7. Łatyszonek Oleg, 8. Maliszewski Marek, 9. Marczuk Stanisław Marian, 10. Nowak Józef, 11. Nowakowski Krzysztof Piotr, 12. Pietruszko Ryszard, 13. Prutis Stanisław, 14. Rybnik Jerzy Antoni, 15. Skrzypko Antoni, 16. Stolarski Antoni, 17. Waniewski Mirosław, 18. Wróblewska Małgorzata,

pośmiertnie

19. Borowska-Kolankiewicz Monika Urszula, 20. Radzicki Andrzej, 21. Ruciński Henryk Eugeniusz.